Telefon: 0731 831 476 | 0371 146 404 | E-mail: office@ecoworldproduction.ro "Eco World Production SRL"

CONSULTANȚĂ DE MEDIU

 

ECO WORLD PRODUCTION oferă SERVICII DE CONSULTANȚĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI prin:

  • identificarea legislației de mediu aplicabile activității desfășurate;
  • urmărirea cerințelor impuse prin autorizația de mediu;
  • identificarea și evaluarea necesităților pentru conformarea cu prevederile legislației de protecția mediului;
  • verificarea periodică a punctelor critice cu care se confruntă societatea; 
  • propunerea soluțiilor optime pentru protecția mediului și managementul deșeurilor conforme cu măsurilor dispuse de autoritățile de mediu; 
  • realizarea unui program de monitorizare a calității mediului.


Oferim clienților noștri consultanță de mediu pentru solutionarea problemelor legate de protecția mediului. In acest sens oferim o diversitate de servicii de consultanță de mediu:

1. Managementul deșeurilor (verificarea încadrării corespunzătoare a deșeurilor generate, verificarea completării evidenței lunare a gestiunii deșeurilor, verificarea documentelor de predare deșeuri, verificarea contractelor și Autorizația de mediu a colectorilor de deșeuri);

2. Oferim soluții pentru reciclarea ambalajelor;

3. Verificarea modului de calculare a ambalajelor introduse în piață și modul de completare a declarațiilor fiscale în conformitate cu legislația în vigoare;

4. Întocmim declarațiile lunare către Fondul pentru Mediu;

5. Pregătim documentele pentru raportările făcute la Fondul de Mediu

6. Întocmirea registrului privind gestionarea substanțelor chimice periculoase – cu includerea stocurilor lunare, atât pentru substanță achiziționată cât și pentru ambalajul generat;

7. Raportarea privind emisiile de poluanți în atmosferă în Sistemul Integrat de Mediu; 

8. Monitorizarea calitătii factorilor de mediu: (apa, aer, sol/subsol, zgomot și vibrații) prin identificarea depășirilor valorilor maxim admise pentru indicatorii analizați;

9. Întocmire formulare încărcare-descărcare deseuri periculoase și nepericuloase, formulare de expediție/transport deșeuri periculoase > 1 t, în conformitate cu HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor;

10.Întocmirea unui plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale și întocmire program de prevenire și reducere a deșeurilor generate ce este solicitat prin Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

DATE DE CONTACT
Contactează-ne acum!